هر پرنده تخم مخصوصی می دهد که می تواند در بازار به فروش برسد و پول واقعی بدست آورد. هر نوع پرنده مقدار تخم متفاوتی دارد. هرچه پرنده گران تر باشد تخم های آن بیشتر می شود. شما می توانید بارها و بارها از آنها خریداری کنید ، پرندگان ما نمی میرند و همیشه تخم می گذارند!

بازی کاملا ایگان

عضویت

منبع : آموزش کامپیوتر و نرم افزار |بازی پرندگان
برچسب ها : پرنده